MENU
九州共立大学ラグビーフットボール部-KYUSHU KYORITSU UNIVERSITY

試合日程(Schedule) 試合日程(Schedule)

試合開催日 キックオフ
時間
対戦相手 会場 試合カテゴリ 試合結果 スターティング
メンバー
2018/05/13 15:00
日本文理大学B 九州共立大学 春季オープン戦
99 - 00
前半/99-0
後半/
詳しく見る
2018/05/13 13:00
日本文理大学A 九州共立大学 春季オープン戦
22 - 47
前半/22-47
後半/
詳しく見る
2018/05/12 14:00
安川電機 九州共立大学 春季オープン戦
59 - 54
前半/59-54
後半/
詳しく見る
2018/05/06 15:00
日本文理大学D 九州共立大学 春季オープン戦
46 - 35
前半/46-35
後半/
詳しく見る
2018/05/06 13:00
日本文理大学C 九州共立大学 春季オープン戦
42 - 35
前半/42-35
後半/
詳しく見る
試合開催日2018/05/13
キックオフ時間15:00
対戦相手日本文理大学B
会場九州共立大学
試合カテゴリ春季オープン戦
試合結果
99 - 00
前半/99-0
後半/
スターティング
メンバー
詳しく見る
試合開催日2018/05/13
キックオフ時間13:00
対戦相手日本文理大学A
会場九州共立大学
試合カテゴリ春季オープン戦
試合結果
22 - 47
前半/22-47
後半/
スターティング
メンバー
詳しく見る
試合開催日2018/05/12
キックオフ時間14:00
対戦相手安川電機
会場九州共立大学
試合カテゴリ春季オープン戦
試合結果
59 - 54
前半/59-54
後半/
スターティング
メンバー
詳しく見る
試合開催日2018/05/06
キックオフ時間15:00
対戦相手日本文理大学D
会場九州共立大学
試合カテゴリ春季オープン戦
試合結果
46 - 35
前半/46-35
後半/
スターティング
メンバー
詳しく見る
試合開催日2018/05/06
キックオフ時間13:00
対戦相手日本文理大学C
会場九州共立大学
試合カテゴリ春季オープン戦
試合結果
42 - 35
前半/42-35
後半/
スターティング
メンバー
詳しく見る
↑